Bewustwording leidinggevenden

Bewustwording leidinggevenden

Specifiek voor schoolleiders, locatieleiders, bouwcoördinatoren, IB-ers. Workshop waarbij ingegaan wordt op de manieren van leiding geven en de bewustwording rond de persoonlijke stressreacties. Dit met als doel meer kennis en begrip van stress, stressoren en –reacties en daaropvolgend een verbeterde signalering van klachten en het bespreekbaar maken ervan.

Meer info?